Naumovi family / Фамилија Наумови

The photo shows the national hero Stevan Naumov - Stiv, his brothers Sotir and Gjorgji, his sister Aleksandra and other friends. It was taken in Ohrid in the 1930s.

На фотографијата се народниот херој Стеван Наумов - Стив со неговите браќа Сотир и Ѓорѓи, неговата сестра Александра и другарки. Фотографијата е направена во Охрид во 1930тите години.

Source/Извор: „Сојуз на Борците од НОАВМ 1941 - 1945 и граѓаните продолжувачи“ - Битола

Share

© 2021, colorized.mk. All Rights Reserved