Blaže Koneski / Блаже Конески

The centenary of the birth of Blaze Koneski was inscribed on the calendar of anniversaries celebrated by UNESCO.

Blaže Koneski was a Macedonian poet, writer, literary translator, and linguistic scholar. His major contribution was to the codification of the standard Macedonian language.100-годишницата од раѓањето на великанот Блаже Конески е дел од календарот на важни меѓународни јубилеи на УНЕСКО.

Блаже Конески бил истакнат македонски книжевен, културен и јавен работник, академик, поет, прозаист, есеист, книжевен историчар, филолог и јазичар, преведувач и професор на Филозофскиот факултет во Скопје. Тој бил и еден од кодификаторите на современиот македонски литературен јазик и значајна личност во македонската книжевност.

Source/Извор: sazu.si

Share

© 2021, colorized.mk. All Rights Reserved