Mate Shundovski the most famous fan from Bitola / Мате Шундовски најпознатиот битолски навивач

A photo from a boxing match in the sports hall "Mladost" in Bitola, which shows Mate Shundovski (1936-2006), "the most famous fan from Bitola". He was also known as "the conductor of the largest fan group in the world", a recognition he received during the 1974 World Handball Championship, when the former Yugoslav national team defeated Germany in the final.

Фотографија од бокс меч во спортската сала „Младост“ во Битола на која е прикажан Мате Шундовски (1936-2006), „најпознатиот битолски навивач“. Тој бил познат и како „диригент на најголемата навивачка група во светот“, признание кое го добил за време на Светското ракометно првенство во 1974 година, кога репрезентацијата на поранешна Југославија ја победи Германија во финалето.

Source/Извор: www.bitola.info

Share

© 2021, colorized.mk. All Rights Reserved